Stichting de toekomst en Meer is een Stichting die zich actief inzet voor de samenleving in de gemeente Haarlemmermeer.Wij streven naar een samenleving waarin iedereen de vrijheid en kansen heeft om zich te ontwikkelen en om te participeren. Een samenleving waarin etniciteit, sociale komaf, religie, politieke voorkeur of geaardheid de emancipatie van mensen niet in de weg staat, met als doel de samenleving sterker te maken door actief mee te doen en bij te dragen aan de samenleving.De belangrijkste doelstelling van de stichting is om de integratie binnen de multiculturele samenleving binnen de gemeente te doen ontwikkelen. De voornaamste kernbegrippen van onze doelen zijn:

Ontmoeting, dialoog, veiligheid, hulp aanbieden en bruggen bouwen tussen onze achterban en diverse instellingen en groepen.

Het nastreven van een sociale en leefbare maatschappij waarin verschillende culturen harmonieus naast autochtone en andere allochtone gemeenschappen mogen samenleven.

Het tegemoetkomen aan behoeftes van de gemeenschappen zowel op interculturele als recreatieve fronten en het ontplooien van sociaal-culturele, educatieve en sportieve activiteiten ter bevordering van integratieve factoren in de Nederlandse samenleving.

Het opzetten van een flankerend beleid m.b.t. onderwijs, opvoeding, sociale zaken, huisvesting, cultuur, recreatie, gezondheidszorg en bestrijding van ontsporing.

Wij ondersteunen en zetten in op duurzaamheid op het gebied van armoedebestrijding, goede doelen en zoeken naar oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken.